Szkolenie MS Excel (ONLINE)

Szkolenie MS Excel ONLINE

Poziom podstawowy i średniozaawansowany


 • Dla kogo?

 • Wszystkich, którzy chcą poznać efektywne metody pracy z programem MS Excel, nie mających możliwości uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym. Szczególnie polecany dla pracowników oraz kandydatów do pracy, na stanowiskach wymagających znajomości programu MS Excel w stopniu podstawowym i średnio zaawansowanym.
 • Miejsce i czas trwania kursu

 • Kurs odbywa się na platformie webinarowej, do której dostęp uczestnik otrzymuje po opłaceniu kursu.
 • Kurs rozpoczyna się po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.
 • Czas trwania kursu wynosi 16 godzin (4 soboty po 4 godziny, od 9 do 13).
 • Wielkość grup

 • Webinary realizowane są w grupach 20-osobowych lub większych.
 • Wymagania wstępne

 • Jedyną umiejętnością, jaką musi wykazać się uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia, jest obsługa komputera w stopniu podstawowym.
 • Pomoce naukowe

 • Każdy uczestnik otrzymuje maila z listą zadań do zrobienia oraz skryptem zawierającym informacje poznawane na kursie.

Program szkolenia


Dzień I


 • Praca z oknem programu

 • Elementy okna programu: paski narzędzi, wstążka, karty, pole nazwy, pasek formuły
 • Obszar roboczy
 • Nagłówki wierszy i kolumn
 • Zakładki arkuszy
 • Ramka dolna
 • Personalizacja
 • Arkusz i skoroszyt

 • Skoroszyt (tworzenie, zapisywanie, usuwanie)
 • Arkusz (tworzenie, wstawianie, zmiana nazwy, zmiana koloru, ukrywanie/odkrywanie, ochrona)
 • Obszar roboczy (postać wskaźnika myszy, zmiana wysokości/szerokości wierszy/kolumn, wstawianie, usuwanie i ukrywanie/odkrywanie wierszy/kolumn)
 • Operacje na danych

 • Wpisywanie i kopiowanie danych
 • Wypełnianie obszarów seriami danych
 • Dane atomowe
 • Rozdzielanie i scalanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie danych

Dzień II


 • Operacje na komórkach

 • Formatowanie danych (czcionki, wyrównanie, format, kolory, ramki)
 • Formaty komórek, formatowanie, formatowanie warunkowe
 • Adresowanie komórek, adresowanie względne i bezwzględne
 • Nadawanie nazw zakresom i komórkom
 • Przegląd najważniejszych funkcji

 • Funkcje finansowe
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań
 • Funkcje matematyczne i statystyczne
 • Funkcje informacyjne

Dzień III


 • Tabele i wizualizacja danych

 • Formatowanie danych (czcionki, wyrównanie, format, kolory, ramki)
 • Formaty komórek, formatowanie, formatowanie warunkowe
 • Adresowanie komórek, adresowanie względne i bezwzględne
 • Nadawanie nazw zakresom i komórkom
 • Wstawianie dodatkowych elementów

 • Pola tekstowe
 • Symbole niestandardowe
 • Kształty
 • Drukowanie arkuszy

 • Podział i numerowanie stron
 • Nagłówki i stopki
 • Podgląd podziału strony
 • Układ strony
 • Wydruk dużych tabel

Dzień IV


 • Tabele przestawne

 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Usprawnianie pracy

 • Skróty klawiszowe usprawniające pracę
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

Kurs dla studentów
16 godzin, 4 soboty
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady przydatne w codziennej pracy
Certyfikat ukończenia kursu
159 PLN*

Kurs regularny
16 godzin, 4 soboty
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady przydatne w codziennej pracy
Certyfikat ukończenia szkolenia
199 PLN

 

* Po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej