Analizy

Analizy do artykułów naukowych

Opracowanie wyników badania dotyczącego dowolnej dziedziny


TWOJE KORZYŚCI

Artykuły naukowe wymagają zwykle przeprowadzenia znacznie mniejszego badania niż w przypadku prac dyplomowych. Są one jednak bardzo zróżnicowane, często też nie dotyczą one badania ankietowego, ale opracowania wyników pomiarów czy innych danych uzyskanych w sposób empiryczny.

Co otrzymujesz w ramach podstawowej analizy?

 • analizę ze względu na maksymalnie 3 zmiennych niezależnych
 • opracowanie do 15 zmiennych zależnych; na ich podstawie tworzone są w pełni edytowalne tabele krzyżowe, wykresy lub histogramy, zaś w przypadku danych mierzalnych – obliczane są statystyki opisowe
 • opracowanie danych dla próby o liczebności nie przekraczającej 100 jednostek
 • pełen opis do 3 pytań badawczych (sformułowanie układu hipotez, dobór testu statystycznego, przeprowadzenie testu, opis wyników)
 • dla Twojej wygody oraz maksymalnej przejrzystości analiza podzielona jest na kilka plików (oddzielnie zapisana jest analiza dla całej próby oraz dla poszczególnych zmiennych niezależnych, a także plik z weryfikacją hipotez badawczych), zapisanych w formatach .docx oraz .pdf.
 • Posiadamy zbiór autorskich, innowacyjnych makr i szablonów

Analizy do prac magisterskich

oraz licencjackich i inżynierskich


grad-cap-diploma-and-stacked-books

W ramach podstawowej wersji analizy danych statycznych, jaką najczęściej wybierają osoby piszące prace badawcze, otrzymujesz:

  • analizę ze względu na maksymalnie 5 zmiennych niezależnych (zwykle są to dane socjodemograficzne, jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.)
  • opracowanie do 30 zmiennych zależnych (pytań ankietowych); na ich podstawie tworzone są w pełni edytowalne tabele krzyżowe, wykresy lub histogramy, zaś w przypadku danych mierzalnych – obliczane są statystyki opisowe
  • opracowanie danych dla próby o liczebności nie przekraczającej 1500 jednostek
  • pełen opis do 5 pytań badawczych (sformułowanie układu hipotez, dobór testu statystycznego, przeprowadzenie testu, opis wyników)
  • dla Twojej wygody oraz maksymalnej przejrzystości analiza podzielona jest na kilka plików (oddzielnie zapisana jest analiza dla całej próby oraz dla poszczególnych zmiennych niezależnych, a także plik z weryfikacją hipotez badawczych), zapisanych w formatach .docx oraz .pdf.

 

Każda analiza jest inna. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego oprócz wymienionych wcześniej usług w ramach podstawowej analizy zapewniamy wykonanie niemal każdego rodzaju obliczeń i modeli statystycznych. Są to między innymi estymacja punktowa i przedziałowa wybranych parametrów, analiza korelacji i regresji, analiza logitowa i probitowa, analiza przeżycia, ANOVA/MANOVA, analiza szeregów czasowych, dopasowanie rozkładu, analiza rzetelności.

 


Analizy do prac doktorskich

oraz habilitacyjnych


TWOJE KORZYŚCI

Analizy statystyczne do prac doktorskich są znacznie bardziej zróżnicowane niż w przypadku prac magisterskich. Poniższe dane dotyczą ogólnych ram, w które wpasowuje się większość tego typu projektów. Jesteśmy oczywiście w stanie wykonać również dowolną analizę innego rodzaju. W ramach podstawowej analizy (sprawdź cenę) otrzymujesz:

  • analizę ze względu na maksymalnie 10 zmiennych niezależnych (zwykle są to dane socjodemograficzne, jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.)
  • opracowanie do 50 zmiennych zależnych (pytań ankietowych); na ich podstawie tworzone są w pełni edytowalne tabele krzyżowe, wykresy lub histogramy, zaś w przypadku danych mierzalnych – obliczane są statystyki opisowe
  • opracowanie danych dla próby o liczebności nie przekraczającej 1000 jednostek
  • pełen opis do 10 pytań badawczych (sformułowanie układu hipotez, dobór testu statystycznego, przeprowadzenie testu, opis wyników)
  • dla Twojej wygody oraz maksymalnej przejrzystości analiza podzielona jest na kilka plików (oddzielnie zapisana jest analiza dla całej próby oraz dla poszczególnych zmiennych niezależnych, a także plik z weryfikacją hipotez badawczych), zapisanych w formatach .docx oraz .pdf.
do_prac_doktorskich_1

Konsultacje metodologiczne

zawsze darmowa wycena analizy


POMOC STATYSTYCZNA

Masz problem ze statystyką? Nie wiesz, jak zaplanować, przeprowadzić lub opisać wyniki badania? Czekamy na Twoje pytania. Konsultacji udzielamy:

  • na żywo
  • poprzez Skype
  • Google Hangouts
  • przez e-mail
  • Skontaktuj się z nami telefonicznie (511953201) lub mailowo (kontakt@dominanta.edu.pl) i dowiedz się więcej.