Szkolenie analiza danych biznesowych

Szkolenie Analiza Danych Biznesowych


 • Dla kogo?

 • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do właścicieli firm oraz pracowników z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy chcą w sposób świadomy i analityczny zarządzać swoim biznesem
 • Czego dowiem się podczas szkolenia?

 • Szkolenie podzielone jest na 2 etapy. W pierwszym uczestnik pozna podstawowe funkcje programu Excel, który będzie najważniejszym narzędziem w dalszej pracy. Etap drugi to właściwa nauka analizy danych biznesowych, z wykorzystaniem wiadomości poznanych w poprzednich etapach. Uczestnik dowie się między innymi, jak planować inwestycje, obliczać ryzyko inwestycyjne, zysk z inwestycji. Pozna statystyczne podstawy planowania zatrudnienia, rozwiązywania problemów transportu i dystrybucji oraz otrzyma wiele innych praktycznych narzędzie, wspomagających prowadzenie firmy.
 • Miejsce i czas trwania szkolenia

 • Szkolenia odbywają się w różnych miastach Polski, po zebraniu wymaganej liczebności grupy.
 • 16 godzin (sobota i niedziela, w tym dwie przerwy obiadowe).
 • Wielkość grup

 • Szkolenie jest realizowane w grupach nie większych niż 12 osób. Liczba uczestników w przypadku szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie.
 • Wymagania wstępne

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Podstawowa znajomość programu MS Excel
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Czy na szkolenie muszę przynosić własny laptop?

 • Szkolenie odbywa się w sali wyposażonej w stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem, zatem korzystanie z własnego komputera nie jest konieczne. Aby móc ćwiczyć poznane umiejętności w domu w trakcie i po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje pendrive’a, na który może skopiować wyniki swojej pracy podczas zajęć.
 • Pomoce naukowe

 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe: listę zadań do zrobienia oraz skryptem zawierającym informacje poznawane na szkoleniu.

Program szkolenia


Dzień I


 • Przypomnienie podstawowych wiadomości na temat programu MS Excel

 • Poruszanie się po arkuszach i skoroszytach
 • Formaty komórek, formatowanie, formatowanie warunkowe
 • Adresowanie komórek, adresowanie względne i bezwzględne
 • Najważniejsze funkcje programu Excel
 • Projektowanie bazy danych, podstawowe zasady wprowadzania danych
 • Usuwanie duplikatów
 • Sortowanie i filtrowanie
 • Tabele i wykresy przestawne
 • Wizualizacja danych, rodzaje wykresów, dobór wykresu do danych
 • Ocena inwestycji za pomocą kryteriów zdyskontowanej wartości netto

 • Studium przypadku
 • Wewnętrzna stopa zwrotu

 • Studium przypadku
 • Analiza wrażliwości

 • Używanie Menedżera scenariuszy do analizy wrażliwości
 • Studium przypadku

Dzień II


 • Wprowadzenie do dodatku Solver

 • Ustalenie optymalnego asortymentu produkcji
 • Planowanie zatrudnienia
 • Rozwiązywanie problemów transportu i dystrybucji
 • Planowanie nakładów inwestycyjnych
 • Planowanie finansowe
 • Wyliczanie optymalnej oferty

 • Studium przypadku
 • Ustalenie wartości klienta

 • Studium przypadku
 • Szacowanie krzywej popytu

 • Studium przypadku
 • Szacowanie krzywej popytu

 • Studium przypadku
 • przypadku
 • Wycenianie produktów za pomocą ustalonego popytu

 • Studium przypadku

Szkolenie otwarte
Grupy 10-12 osobowe
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady przydatne w codziennej pracy
Certyfikat ukończenia szkolenia
999 PLN*

Szkolenie zamknięte
Indywidualnie ustalana liczba uczestnikó
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady dostosowane do specyfiki firmy
Certyfikat ukończenia szkolenia
Cena zależna od ilości uczestników*

 

* Istnieje możliwość dofinansowania lub sfinansowania szkolenia ze środków Urzędu Pracy. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, zatrudniających minimum jednego pracownika.