Cennik

Plan minimum
Tabele, tabele dwu- i wielodzielcze
Wykresy (kołowe, słupkowe, histogramy)
Do 5 zmiennych niezależnych
Do 30 zmiennych zależnych
Weryfikacja do 3 problemów badawczych wraz z opisem
300-400 PLN

Plan optymalny
Tabele, tabele dwu- i wielodzielcze, szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe
Wykresy (kołowe, słupkowe, histogramy)
Do 5 zmiennych niezależnych
Do 60 zmiennych zależnych
Weryfikacja do 10 problemów badawczych wraz z opisem
Statystyki opisowe dla zmiennych mierzalnych
Testy chi kwadrat do każdej tabeli rozdzielczej
400-500 PLN

Plan maksimum
Tabele, tabele dwu- i wielodzielcze, szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe
Wykresy (kołowe, słupkowe, histogramy)
Zmienne niezależne - nieograniczona ilość
Zmienne zależne - nieograniczona ilość
Weryfikacja do 20 problemów badawczych wraz z opisem
Statystyki opisowe dla zmiennych mierzalnych
Testy chi kwadrat do każdej tabeli rozdzielczej
Zaawansowane typy wykresów (pudełkowe, świecowe, wykresy rozkładu itp..)
Zaawansowane modele statystyczne (logit, probit, drzewa CART i inne)
Od 500 PLN