FAQ

Aby móc wykonać analizę potrzebujemy przede wszystkim zebranych w badaniu danych, wprowadzonych do programu MS Excel. Tutaj (link) można pobrać instrukcję, jak takie dane wprowadzić w przypadku wyników w formie fizycznej. Jeśli natomiast badanie polegało na przeprowadzeniu ankiety online, wystarczy przesłać pobrany plik z danymi.

W przypadku kwestionariuszy standaryzowanych prosimy również o przesłanie klucza (mamy klucze to wielu ankiet standaryzowanych, jednak nie możemy zagwarantować, że do wszystkich). Istotne będą również problemy badawcze oraz sformułowane na ich podstawie hipotezy. Jeśli jeszcze ich nie posiadasz – możemy umówić się na przesłanie ich w późniejszym terminie.

Ceny analiz statystycznych znajdują się na naszej stronie w dziale „Cennik” (link). Są to ceny orientacyjne, ponieważ każda analiza jest inna. Cenę ustalamy zawsze na początku, przed przystąpieniem do pracy. Po zaakceptowaniu jej przez obie strony nie ma możliwości jej późniejszej zmiany – byłoby to nie fair wobec innych naszych klientów.

Typowa analiza do pracy magisterskiej składa się z dwóch części:

– statystyka opisowa (tabele i wykresy do każdego pytania, obliczenie statystyk opisowych dla zmiennych mierzalnych);

– weryfikacja problemów badawczych (wykonanie testów statystycznych, służących do weryfikacji postawionych hipotez; testy wykonywane są z opisem – dlaczego został użyty dany test, oraz jaka jest jego interpretacja).

Pamiętaj, że każda analiza jest inna i do każdej podchodzimy indywidualnie – możliwe zatem, że Twoja analiza będzie zawierała mniej, lub też znacznie więcej elementów. Inaczej wyglądają również analizy statystyczne do artykułów naukowych czy prac magisterskich, a inaczej do prac doktorskich czy habilitacyjnych.

Nie wymagamy zaliczki. Przed przystąpieniem do pracy ustalamy kwotę, której całość płacisz po zakończeniu przez nas pracy.

Tak, istnieje taka możliwość. Pamiętaj jednak, że wprowadzanie przez nas ankiet wydłuża czas realizacji projektu. Cena w tym przypadku zależy oczywiście od ilości ankiet oraz ich formy – najszybsze i najtańsze są ankiety z pytaniami jednokrotnego wyboru, najbardziej czasochłonne – zawierające wiele pytań wielokrotnego wyboru lub pytania, gdzie ankietowani sami wpisują treść odpowiedzi. Możesz również sam zająć się wprowadzeniem wyników badania do programu MS Excel – tutaj (link) możesz pobrać instrukcję, w jaki sposób należy to zrobić.

Nie piszemy dyskusji wyników, gotowych rozdziałów prac itp. Zajmujemy się analizą statystyczną danych, a nie pisaniem gotowych opracowań.

Typowy czas wykonania analizy w przypadku, gdy dostajemy dane poprawnie wprowadzone do MS Excel to 5 dni roboczych. Oczywiście w przypadku mniejszych, jak też bardzo dużych lub nietypowych analiz czas ten może się różnić.

Tak, istnieje możliwość wykonania analizy ekspresowej. Skontaktuj się z nami, aby ustalić cenę oraz przyspieszony czas realizacji.

Doświadczenie uczy, że promotorzy nie zawsze są specjalistami od statystyki. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego wykonujemy drobne zmiany oraz wyjaśniamy wątpliwości nieodpłatnie. Zmiany istotne, zwłaszcza wynikające ze korekty danych (odrzucenie pewnej liczby zbadanych jednostek, czy dodatnie nowych) wykonujemy odpłatnie – jest to już de facto nowa analiza.

Nie ma takiej możliwości. Dane dotyczące wykonywanych przez nas analiz znajdują się jedynie na naszych komputerach, są zaszyfrowane i nie zostaną nikomu udostępnione.

Tak, jak najbardziej. Zapewniamy wsparcie telefoniczne i mailowe również po wykonaniu projektu.