Kurs MS Excel

Szkolenie MS Excel

Poziom podstawowy i średniozaawansowany


 • Dla kogo?

 • Osób nie używających wcześniej programu MS Excel lub używających go w bardzo ograniczonym zakresie.
 • Pracowników oraz kandydatów do pracy, na stanowiskach wymagających podstawowej znajomości programu MS Excel.
 • Studentów, zwłaszcza kierunków ścisłych i technicznych.
 • Osób prowadzących własną działalność gospodarczą, chcących wykorzystywać program MS Excel w celu sprawowania większej kontroli nad swoim biznesem.
 • Wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Szczególnie zachęcamy do udziału studentów. Przygotowaliśmy dla nich specjalną, promocyjną ofertę – 20% taniej. Oferta jest ograniczona czasowo.

 • Miejsce i czas trwania szkolenia

 • Szkolenia odbywają się w różnych miastach Polski, po zebraniu wymaganej liczebności grupy.
 • 16 godzin (sobota i niedziela, w tym dwie przerwy obiadowe).
 • Wielkość grup

 • Szkolenie jest realizowane w grupach nie większych niż 12 osób.
 • Wymagania wstępne

 • Jedyną umiejętnością, jaką musi wykazać się uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia, jest obsługa komputera w stopniu podstawowym.
 • Czy na szkolenie muszę przynosić własny laptop?

 • Szkolenie odbywa się w sali wyposażonej w stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem, zatem korzystanie z własnego komputera nie jest konieczne. Aby móc ćwiczyć poznane umiejętności w domu w trakcie i po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje pendrive’a, na który może skopiować wyniki swojej pracy podczas zajęć.
 • Pomoce naukowe

 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe: listę zadań do zrobienia oraz skryptem zawierającym informacje poznawane na szkoleniu.

Program szkolenia


Dzień I


 • Praca z oknem programu

 • Elementy okna programu: paski narzędzi, wstążka, karty, pole nazwy, pasek formuły
 • Obszar roboczy
 • Nagłówki wierszy i kolumn
 • Zakładki arkuszy
 • Ramka dolna
 • Personalizacja

 • Arkusz i skoroszyt

 • Skoroszyt (tworzenie, zapisywanie, usuwanie)
 • Arkusz (tworzenie, wstawianie, zmiana nazwy, zmiana koloru, ukrywanie/odkrywanie, ochrona)
 • Obszar roboczy (postać wskaźnika myszy, zmiana wysokości/szerokości wierszy/kolumn, wstawianie, usuwanie i ukrywanie/odkrywanie wierszy/kolumn)
 • Operacje na danych

 • Wpisywanie i kopiowanie danych
 • Wypełnianie obszarów seriami danych
 • Dane atomowe
 • Rozdzielanie i scalanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie danych

 • Operacje na komórkach

 • Formatowanie danych (czcionki, wyrównanie, format, kolory, ramki)
 • Formaty komórek, formatowanie, formatowanie warunkowe
 • Adresowanie komórek, adresowanie względne i bezwzględne
 • Nadawanie nazw zakresom i komórkom

 • Przegląd najważniejszych formuł i funkcji

 • Funkcje finansowe
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań
 • Funkcje matematyczne i statystyczne
 • Funkcje informacyjne

Dzień II


 • Tabele i wizualizacja danych

 • Tabele
 • Zakres a tabela
 • Rodzaje wykresów, dobór wykresu do danych
 • Formatowanie elementów wykresu
 • Style wykresów
 • Wykresy o wielu seriach danych

 • Wstawianie dodatkowych elementów

 • Pola tekstowe
 • Symbole niestandardowe
 • Kształty

 • Drukowanie arkuszy

 • Podział i numerowanie stron
 • Nagłówki i stopki
 • Podgląd podziału strony
 • Układ strony
 • Wydruk dużych tabel

 • Tabele przestawne

 • Tworzenie i modyfikacja prostych tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne

 • Usprawnianie pracy – przydatne skróty

 • Skróty klawiszowe usprawniające pracę
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

Szkolenie dla studentów
Grupy 10-12 osobowe
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady przydatne na studiach oraz podczas rekrutacji do pracy
Certyfikat ukończenia szkolenia
499 PLN*

Szkolenie regularne
Grupy 10-12 osobowe
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady i zadania przydatne w pracy zawodowej, w różnych branżach i stanowiskach
Certyfikat ukończenia szkolenia
599 PLN

Szkolenie zamknięte
Dowolna ilość uczestników
Minimum teorii, maksimum praktyki
Materiały do nauki po szkoleniu
Przykłady i zadania dopasowane do specyfiki branży uczestników
Certyfikat ukończenia szkolenia
Uzależniona od ilości uczestników

* Po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej