Stopa Mortona i Rothbarta

  • Celem pracy było zbadanie korelacji pomiędzy występowaniem zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego (ZBK C), bólami głowy a wadami stóp – stopą Mortona oraz stopą Rothbarta.
  • Stopa Mortona (inaczej stopa grecka) występuje u około 20% populacji; terminem tym określa się sytuację, w której najdłuższy jest drugi palec. Osoby posiadające ten rodzaj stopy podczas chodu najbardziej obciążają wspomniany wcześniej, najdłuższy palec. Może powodować to modzele u podstawy palca. W skrajnych przypadkach może pojawić się metatarsalgia, czyli ból pod głową kości śródstopia zdeformowanego palca.
  • Ze stopą Rothbarta mamy do czynienia w sytuacji, gdy kość śródstopia ustawia się w supinacji, a kość łódkowata w rotacji zewnętrznej. Może to prowadzić do globalnego efektu nadpronacji, czyli zaburzeń osiowości oraz napięć w całej kończynie dolnej aż do potylicy.
  • Dzięki uzyskanym wynikom badania sprawdziliśmy, czy wspomniane wady stóp mają wpływ na pojawianie się oraz poziom nasilenia zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego.
feet

  • 20 stycznia 2017