Przyczyny wypadków drogowych

 • Celem badania było zbadanie przyczyn wypadków drogowych w województwie mazowieckim w latach 2010-2014.
 • Oprócz podsumowania i przedstawienia w tabelarycznej i graficznej formie danych, sprawdziliśmy również prawdziwość hipotezy mówiącej o tym, że ilość osób ciężko rannych zależy od czynnika powodującego wypadek. Pod uwagę zostały wzięte czynniki takie jak:
 • Piesi,
 • Samochody osobowe,
 • Komunikacja miejska,
 • Motocykl
 • Motorower
 • Rower
 • Inne pojazdy
 • Pojazdy ogółem
 • Zweryfikowaliśmy również hipotezę mówiącą o tym, że liczba wypadków ma wpływ na liczbę ofiar śmiertelnych, liczbę rannych oraz liczbę ciężko rannych.

 

 

 


 • 20 stycznia 2017