Kalifornijski Test Uczenia się Języków Obcych

  • Badanie miało na celu pomiar zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego w grupie osób w wieku 16 lat oraz porównanie wyników z grupą badanych w wieku 25 lat.
  • Zastosowany test CVLT składa się z trzech list słów: Listy A, Listy B i listy słów do rozpoznania. Listy A i B zawierają po 16 słów powiązanych kategorialnie i odnoszących się do rzeczy, które można kupić w supermarkecie. Lista słów do rozpoznania zawiera 44 bodźce obejmujące całą Listę A, niektóre słowa z Listy B, oraz inne słowa dystrakcyjne spełniające określone warunki (np. zbliżone fonetycznie do słów z  Listy A). Badany uczy się Listy A poprzez pięciokrotne jej powtarzanie bezpośrednio po prezentacji, następnie odtwarza je po krótkim odroczeniu (prezentacja Listy B), po długim odroczeniu (20 min. w trakcie których badany wykonuje testy niewerbalne) oraz rozpoznaje na liście 44 słów. Ocenie ilościowej poddaje się 21 wskaźników wykonania CVLT.1

1CVLT jest testem o wysokiej rzetelności; w polskiej standaryzacji sprawdzona zgodność wewnętrzna wskaźnika podstawowego oraz stabilność bezwzględna.


  • 27 lutego 2019