HALOIZYTY A WZROST ROŚLIN

  • Badanie polegało na ocenie wpływu dodatku haloizytu do podłoży uprawowych na bazie różnych dawek osadów ściekowych na tempo kiełkowania i wzrostu rośliny testowej. Zastosowaną w badaniu rośliną testową był perz wydłużony Agropyron elongatum. Doświadczenie badawcze prowadzono w uprawie wazonowej wykorzystując komorę fitotronową model KK 350/FIT 700S firmy POL-EKO.
  • Przeanalizowaliśmy wyniki badania w trzech podstawowych aspektach:
  • Czy dodatek haloizytu wpływa na tempo kiełkowania i wzrostu rośliny testowej, a jeśli tak, który wariant jest najkorzystniejszy pod kątem wydajności uprawy;
  • Czy dodatek haloizytu do podłoży uprawowych wpłynął na zawartość metali w glebie i roślinie testowej, stwarzając możliwości swobodnego stosowania osadów ściekowych w procesach rekultywacyjnych?
  • Czy perz wydłużony Agropyron elongatum L zastosowany w prowadzonym doświadczeniu jako roślina testowa jest gatunkiem cechującym się szybkim wzrostem i przyrostem biomasy na podłożach na bazie osadu ściekowego, przez co może być polecany przy obsiewaniu gleby na terenach zdegradowanych?
  • Wykorzystując odpowiednie testy statystyczne zweryfikowaliśmy powyższe problemy badawcze, udzielając odpowiedzi na postawione pytania.
plant-2004483_1920

  • 20 stycznia 2017