CABG VS OPCAB

  • Badanie polegało na porównaniu stanu pacjentów po dwóch rodzajach zabiegów: wszczepieniu tradycyjnych by-passów (CABG, ang. coronary artery bypass grafting) oraz nowocześniejszej metody pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB, ang. off-pump coronary artery bypass). Tradycyjne by-passy (CABG) związane są z przecięciem mostka, zatrzymaniem pracy serca oraz przetoczeniem krwi. W lepiej wyposażonych i przeszkolonych ośrodkach można w pewnych sytuacjach wykonać operację bez zatrzymania akcji serca i krążenia pozaustrojowego (OPCAB).1
  • Stan pacjentów został porównany za pomocą trzech znormalizowanych narzędzi:
  • MMSE (ang. Mini–Mental State Examination, potocznie „mini–mental”) – test używany zwykle przez psychologów, neurologów i psychiatrów; jest to przesiewowe narzędzie służące do oceny otępień;
  • SWLS (ang. The Satisfaction With Life Scale) – test służący do wyznaczenia ogólnego wskaźnika poziomu zadowolenia w zyciu;
  • KPD (Kwestionariusz do Pomiaru Depresji) – stosunkowo nowe narzędzie w ofercie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • Na podstawie danych, pozyskanych dzięki powyższym testom przeprowadziliśmy serię testów statystycznych dzięki którym możliwa była ocena tego, czy stan pacjentów z tradycyjnymi by-passami w sposób istotny statystycznie różni się od stanu pacjentów, u których przeprowadzono zabieg OPCAB.

 

heart-1765298_1920

  • 20 stycznia 2017