Analizy do prac doktorskich

oraz habilitacyjnych


TWOJE KORZYŚCI

Analizy statystyczne do prac doktorskich są znacznie bardziej zróżnicowane niż w przypadku prac magisterskich. Poniższe dane dotyczą ogólnych ram, w które wpasowuje się większość tego typu projektów. Jesteśmy oczywiście w stanie wykonać również dowolną analizę innego rodzaju. W ramach podstawowej analizy (sprawdź cenę) otrzymujesz:

  • analizę ze względu na maksymalnie 10 zmiennych niezależnych (zwykle są to dane socjodemograficzne, jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.)
  • opracowanie do 50 zmiennych zależnych (pytań ankietowych); na ich podstawie tworzone są w pełni edytowalne tabele krzyżowe, wykresy lub histogramy, zaś w przypadku danych mierzalnych – obliczane są statystyki opisowe
  • opracowanie danych dla próby o liczebności nie przekraczającej 1000 jednostek
  • pełen opis do 10 pytań badawczych (sformułowanie układu hipotez, dobór testu statystycznego, przeprowadzenie testu, opis wyników)
  • dla Twojej wygody oraz maksymalnej przejrzystości analiza podzielona jest na kilka plików (oddzielnie zapisana jest analiza dla całej próby oraz dla poszczególnych zmiennych niezależnych, a także plik z weryfikacją hipotez badawczych), zapisanych w formatach .docx oraz .pdf.

 

CIEKAWE PROJEKTY

Wśród wielu projektów, które wykonaliśmy dla doktorantów, znalazły się między innymi:

  • Ocena wpływu dodatku haloizytu do podłoży uprawowych na tempo kiełkowania i wzrostu rośliny testowej
  • Występowanie wad postawy u sportowców
  • Analiza składu ciała w zależności od typu wykonywanej pracy zawodowej
  • Czynniki narażenie na ukłucia kleszczy