Analizy do artykułów naukowych

Opracowanie wyników badania dotyczącego dowolnej dziedziny


TWOJE KORZYŚCI

Artykuły naukowe wymagają zwykle przeprowadzenia znacznie mniejszego badania niż w przypadku prac dyplomowych. Są one jednak bardzo zróżnicowane, często też nie dotyczą one badania ankietowego, ale opracowania wyników pomiarów czy innych danych uzyskanych w sposób empiryczny.

Co otrzymujesz w ramach podstawowej analizy?

  • analizę ze względu na maksymalnie 3 zmiennych niezależnych
  • opracowanie do 15 zmiennych zależnych; na ich podstawie tworzone są w pełni edytowalne tabele krzyżowe, wykresy lub histogramy, zaś w przypadku danych mierzalnych – obliczane są statystyki opisowe
  • opracowanie danych dla próby o liczebności nie przekraczającej 100 jednostek
  • pełen opis do 3 pytań badawczych (sformułowanie układu hipotez, dobór testu statystycznego, przeprowadzenie testu, opis wyników)
  • dla Twojej wygody oraz maksymalnej przejrzystości analiza podzielona jest na kilka plików (oddzielnie zapisana jest analiza dla całej próby oraz dla poszczególnych zmiennych niezależnych, a także plik z weryfikacją hipotez badawczych), zapisanych w formatach .docx oraz .pdf.
  • Posiadamy zbiór autorskich, innowacyjnych makr i szablonów